Browsing Tag

จุดจบประชาธิปไตย 15

ซีรีส์ จุดจบประชาธิปไตย 15

ซีรี่ส์ จุดจบประชาธิปไตย 15 เริ่มที่จะภาพชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคณะนายทหารของสหรัฐกำลังก่อรัฐประหารเงียบ ด้วยการยึดอำนาจในทำเนียบขาว ประชาธิปไตยของสหรัฐตายสนิทแล้วจริงๆในยุคทรัมป์ คณะนายทหาร (military…