Browsing Tag

จ.น่าน

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฎรจ.น่าน

5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.25 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,500 ผืน…

สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรน้ำท่วมจ.น่าน

25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. พิธีมอบธารน้ำใจให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน สภากาชาดไทย ณ หอประชุมโรงเรียนน่านประชาอุทิศ ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน โดยพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย…

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรน้ำท่วมจ.น่าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีเมตตาและห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยฯ…