Browsing Tag

จ.อุทัยธานี

โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ราษฏรจ.อุทัยธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 495 ผืน…