Browsing Tag

ฉลอง

ยิ่งใหญ่‼️นิทรรศการฉลองรัชกษัตรา เทิดไท้ร. 10

นิทรรศการฉลองรัชกษัตรา เทิดไท้รัชกาลที่ 10 จัดยิ่งใหญ่ไปรษณีย์กลางบางรัก ไปรษณีย์ไทยเชิญชวนพสกนิกร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภายในนิทรรศการแห่งปี “เถลิงราชย์ ฉลองรัชกษัตรา” ณ