Browsing Tag

ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่

ฟรี‼️ฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี! เริ่ม 1 พ.ค.นี้

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กว่า 4.11 ล้านโด๊ส เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนใน 7 กลุ่มเสี่ยง ซึ่งการฉีดวัคซีนจะเร่งให้เร็วขึ้นจากเดิมเดือนมิ.ย. มาเป็นเดือนพ.ค.