Browsing Tag

ชาวบ้านตาย

สหรัฐถล่มรังตาลีบันเพิ่มอำนาจเจรจาแต่ชาวบ้านตายเกลื่อน!

สหรัฐส่งเครื่องบินรบโจมตีที่ตั้งกลุ่มตาลีบันในจังหวัดกราซนี่ของอัฟกานิสถานหวังเพิ่มอำนาจต่อรองในการเจรจาสันติภาพแต่ชาวบ้านเสียชีวิต 30 คน…