Browsing Tag

ชาวบ้านพบระเบิด

ตะลึง!!ชาวบ้านกัมพูชาถางไร่เจอระเบิดสมัยสงครามเวียดนามอื้อ

กัมพูชาพบระเบิดสมัยสงครามเวียดนามฝังอยู่ใต้ดินกว่าร้อยลูกใกล้ชายแดนติดกับเวียดนาม ศูนย์ปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดของกัมพูชา(CMAC) ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปแผ้วถางป่าเพื่อทำการเพาะปลูกว่าพบลูกระเบิดฝังดินอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านสำโรง…