Browsing Tag

ชาวบ้านอพยพ

ทัพคาลิฟะปะทะเดือดทัพฟาเยสชานกรุงตริโปลี ชาวบ้านหนีตายวุ่น!

กองทัพแห่งชาติลิเบียปะทะเดือดกับกองทัพรัฐบาลตริโปลีชานเมืองตริโปลีเมืองหลวงของลิเบีย ชาวบ้านอพยพหนีวุ่น กองทัพแห่งชาติลิเบีย(LNA)ของนายพลคาลิฟะฮาฟตาร์ยกกำลังพร้อมรถถังและรถกะบะติดปืนกลหนักบุกถึงชานเมืองตริโปลีเมืองหลวงของประเทศลิเบีย…