Browsing Tag

ชาวเรือ

ทะเลอันดามันคลื่นสูงระวังฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

8 กรกฏาคม 2562 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนอง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณ  ด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย 

อันดามันฝนลดลงแต่คลื่นสูงลมแรง

7 กรกฎาคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณ ด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย