Browsing Tag

ชิมช้อปใช้

ยอดถล่ม‼️ได้รับความสนใจเกินคาด แคมเปญ “ชิมช้อปใช้”

นายลวรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยการลงทะเบียนรับสิทธิ์มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ล่าสุดมีผู้ได้รับสิทธิ์ใกล้ครบจำนวน 10 ล้านรายแล้ว การใช้จ่าย 12 วันแรก มีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 4,535,561 ราย มีการใช้จ่ายรวม 4,296 ล้านบาท

เริ่มแล้ว “ชิมช้อปใช้”

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้” " ชิมช้อปใช้ " เปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน สูงสุด 5,500บาท จากทางรัฐบาล ผ่านโครงการ " ชิมช้อปใช้ " ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน