Browsing Tag

ชิมช๊อปใช้

รีวิว‼️ชิม ช๊อป ใช้ เฟสแรก

หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เป็นการใช้งานจริง ตามเป๋าตุง 1000 บาทเลยนะ *_* หลังจากได้รับ SMS ยืนยันการใช้สิทธิ เหมือนโดนบังคับให้รีบใช้ยังไงไม่รู้ สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง 11 ต.ค. 2562 (ไว้แท้ ลุงตู่) ลุงให้มาละไม่ใช้ก็ยังไงอยู่