Browsing Tag

ชุมชน

ท่องเที่ยวโอทอปช่วยชุมชนเข้มแข็ง22-26พย.นี้

นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าโครงการท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน จะเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจะดำเนินโครงการครอบคลุมชุมชน 3,273 แห่งทั่วประเทศ…

นายกฯชื่นชมศูนย์ฮอมฮักชุมชนดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

นายกฯ พบประชาชน จ.พะเยา ขอให้ช่วยกันพัฒนากว๊านพะเยา นำศักยภาพของกว๊านฯ มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในประเทศ ลดเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม…