Browsing Tag

ซารา เนทันยาฮู

อัยการอิสราเอลยื่นฟ้องภริยาเนทันยาฮูทุจริตเงินรัฐ!!

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของอิสราเอลแถลงว่าภรรยาของนายเบนยามิน เนทันยาฮูถูกอัยการฟ้องในข้อหาว่าใช้เงินของรัฐในทางที่ผิด อัยการรัฐอิสราเอลได้ยื่นฟ้องศาลว่านางซารา เนทันยาฮูภริยาของเบนจามิน เนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลร่วมกับนายเอซร่า…