Browsing Tag

ซึ่งเสียชีวิตจากช่วยน้ำท่วมอุบลฯ

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายมนตรีซึ่งเสียชีวิตจากช่วยน้ำท่วมอุบลฯ

3 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญพวงมาลาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปวางที่หน้าหีบศพนายมนตรี บู่คำ หรือ "ป๋าแสง"