Browsing Tag

ด้านการส่งเสริม

นายกฯลงนามความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงาน

นายกฯ เป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มวัยทำงานทุกด้าน พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนร่วมสร้างเสริมคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี