Browsing Tag

ด้านเศรษฐกิจ

โมร็อกโกชมไทยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจพร้อมร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

โมร็อกโกชื่นชมไทย มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ พร้อมร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม นายฮาบิบ เอล มัลกี้ ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม