Browsing Tag

ตชด.ไทยปะทะเขมร

ตชด.ไทยเขมรหวิดปะทะเหตุมันสำปะหลังล้ำเขตแดนสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวณชายแดนกัมพูชาและไทยเผชิญหน้าอย่างดุเดือดเมื่อฝ่ายไทยพยายามใช้รถแทรคเตอร์เพื่อไถมันสำปะหลังที่ปลูกโดยเกษตรกรเขมรที่อยู่ใกล้ชายแดน…