Browsing Tag

ตรวจเยี่ยม

นายกฯตรวจเยี่ยมมอบนโยบายกองทัพบก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก 9 ตุลาคม 2562 ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร และการศึกษาของเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามแผนการพัฒนาโรงเรียน ผลการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน และนักเรียนทุนพระราชทานในพื้นที่…

นายกฯมอบสมุดอนุญาตทำกินป่าชุมชนโพนงาม-ดงปอ

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ตรวจติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวและการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนชาวยโสธร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร…

องคมนตรีตรวจเยี่ยมและมอบถุงพระราชทานแก่ราษฏร

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ…

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยะลา

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปปฎิบัติภารกิจด้านศาสนา ณ วัดบาละ…

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลเอก กัปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร.…

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.ปัตตานี

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ณ มัสยิดดาโต๊ะ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง วัดสารวัน…