Browsing Tag

ตามวิถีไทย

รัฐบาลชวนประชาชนเล่นสงกรานต์ตามวิถีไทย

การประชุมคณะรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยคณะ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561…