Browsing Tag

ตำรวจชั้นนายพล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาท ทหาร-ตำรวจชั้นนายพลเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำนายทหารชั้นนายพล จำนวน 908 คน และนายตำรวจชั้นนายพล จำนวน 160 คน รวม 1,068 นาย ที่ได้รับพระราชทานยศ เข้าเฝ้าฯ