Browsing Tag

ติดตาม

องคมนตรีเยี่ยมชมและติดตามโครงการกองทุนการศึกษาภาคเหนือ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานการประชุมติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้แทนจาก 11 โรงเรียน

ประธานรัฐสภาลงพื้นที่ติดตามสถานกาณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบล

ประธานรัฐสภาลงพื้นที่ติตามสถานกาณ์น้ำท่วมที่ จังหวัดอุบลราชธานี และกล่าวชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เข้ารับฟังปัญหา

องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการดอยหลักแต่ง กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาส

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี

องคมนตรีติดตามโครงการบริหารน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอมก๋อย

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดงเย็น

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 125 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน…

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.พัทลุง

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลาประมาณ 11.45 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตาม…