Browsing Tag

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายกฯถวายผ้ากฐินพระพระราชทาน ณ วัดพระราม 9

นายกรัฐมนตรีถวายผ้ากฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมถวายจตุปัจจัยจำนวน 6,047,842 บาท พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562 โดยมี รองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี