Browsing Tag

ถึงแก่อนิจกรรม

พล.ต.อ.วสิษฐ ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 88 ปี

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วย ที่โรงพยาบาลตำรวจ ด้วยวัย 88 ปี พล.ต.อ.วสิษฐ เป็นผู้ถวายการรับใช้ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9…