Browsing Tag

ถุงพระราชทาน

โปรดเกล้าฯเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรน้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรสุโขทัย

วันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 เวลา 10.20 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยมการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ…

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบถุงพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ด้วยทรงห่วงใยราษฎร ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 6 ตุลาคม…