Browsing Tag

ทรงมีพระราชดำรัส

สมเด็จพระเทพ ทรงมีพระราชดำรัสการดูแลพระพลานามัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสถึงการดูแลพระพลานามัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ "เขาบอกว่าถ้ามีอายุแล้ว ไม่ใช่ว่าจะนั่งเฉยๆ แล้วสมองจะฝ่อ หมดแรงไปเอง ก็ต้องพยายามออกกำลังกายเท่าที่จะออกได้…