Browsing Tag

ทรงรับศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพนักบินไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตลอด 7 วัน

"บิ๊กต่าย" พลอากาศเอกชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณารับศพนาวาอากาศตรีณฤพล  เลิศกุศล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการข่าวฝูงบิน411กองบิน41 (นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่46

สมเด็จพระสังฆราชทรงรับศพพระสงฆ์ไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์

19 มกราคม 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้รับการศพของพระครูประโชติรัตนานุรักษ์ พร้อมพระภิกษุทุกรูปที่ถึงมรณภาพไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์โดยตลอด อนึ่ง…