Browsing Tag

ทรงเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ

พระเจ้าหลานเธอเสด็จฯทรงเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเยี่ยมสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ โดยมีประธานสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ Mr.Ingmar De Vos และเลขาธิการสหพันธ์ขี่ม้านานชาติ Sabrina Ibáñez…