Browsing Tag

ทหารช่วยเหลือประชาชน

ทหารช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ

ทหาร ร.29 พัน.3 ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแกผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ซึ่งขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในบ้าน จึงได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 16