Browsing Tag

ทะเลทราย

ไอซิสรวมพลซุ่มโจมตีปิดล้อมทหารซีเรียปะทะเดือด 2 วัน

กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามไอซิสรวมกำลังปิดล้อมซุ่มโจมตีทหารรัฐบาลซีเรียกลางทะเลทราบใกล้เมืองฮอมปะทะเดือดสองวัน…

เครื่องบินรบรัสเซียไล่ถล่มไอซิสรอบเมืองเดียร์อัซซอร์ซีเรีย

รัสเซียส่งเครื่องบินรบโจมตีที่ตั้งกลุ่มก่อการร้ายไอซิสในทะเลทรายใกล้เมืองฮูริบิชาห์เขตจังหวัดเดียร์อัซซอร์ของซีเรีย รัสเซียส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายในทะเลทรายรอบๆเมืองฮูริบิชาห์เขตรอบนอกจังหวัดเดียร์อัซซอร์…