Browsing Tag

ทำผิดราชสวัสดิ์เชิงชู้สาว

โปรดเกล้าฯไล่ออก-ถอดยศ 2 ขรก. ในพระองค์ “ประพฤติชั่วร้ายแรง ทำผิดราชสวัสดิ์เชิงชู้สาว”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ลงโทษไล่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม