Browsing Tag

ทุกพื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ เผยPM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

4 กุมภาพันธ์ 2562 กรมควบคุมมลพิษเผยปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงจากช่วงเวลา 7.00 และ 12.00 น. ปริมาณ PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่ โดย กทม. จัดกิจกรรม Big Cleaning ร่วมกับทุกภาคส่วน…

รัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทุกพื้นที่

รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทุกพื้นที่ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผลักดันน้ำออกโดยเร็ว พร้อมเตือนประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารผ่านโลกออนไลน์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่…