Browsing Tag

นครพนม

โปรดเกล้าฯองคมนตรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรน้ำท่วมนครพนม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอท่าอุเทน…

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯเปิดสำนักงานเหล่ากาชาดนครพนม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ทรงเปิด “อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมหลังใหม่”…