Browsing Tag

นศ.ถูกไฟช๊อต

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพนศ.ถูกไฟช๊อตช่วยน้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ และทรงพระกรุณารับศพ นายสราวุธ จันโทแพง อายุ 20 ปี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง