Browsing Tag

นั่งเรือชมการท่องเที่ยวทางน้ำ

นายกฯนั่งเรือชมการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย”

นายกฯ นั่งเรือชมการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” คลองดำเนินสะดวก ต้นแบบเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม