Browsing Tag

นายทิจจานี มูฮัมหมัด-บานเด

นายกฯหารือกับนายทิจจานี มูฮัมหมัด-บานเด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พบหารือกับ นายทิจจานีมูฮัมหมัด-บานเด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 74 รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนประธานสมัชชาฯ และการจัดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 นี้