Browsing Tag

นาวิกโยธิน

เรือความเร็วสูง ในอนาคตของรัสเซีย(มีคลิป)

เรือความเร็วสูงในอนาคตของรัสเซีย วิดีโอของเรือความเร็วสูงในอนาคตของรัสเซียได้รับการเปิดเผยทางสื่อออนไลน์ โดยข้อมูลระบุว่าเรือมีไว้เพื่อภารกิจในการลำเลียงนาวิกโยธินที่รวดเร็วอีกทั้งใช้การโจมตีทางเรือ…