Browsing Tag

นำคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน !

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูประเทศทั้ง 11 ด้าน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ประกอบด้วย 1) ด้านการเมือง 2)…

นายกพร้อมภริยา นำคณะรัฐมนตรี ทำบุญตักบาตร ปีใหม่

วันที่ 3 มกราคม 2561 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา นำคณะรัฐมนตรี ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ภายในตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล…

นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ลงนามถวายพระพรวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 ธ.ค. 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี คู่สมรส และบุคคลสำคัญ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ที่ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ขณะที่…