Browsing Tag

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นายกฯเป็นประธานการประชุมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

นายกฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 11/2562 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ได้รับทราบ และพิจารณาความก้าวหน้า การดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี)