Browsing Tag

บรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ 26 ม.ค. เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…