Browsing Tag

บาหลีระงับเที่ยวบิน

บาหลี ภูเขาไฟประทุหนัก ประกาศระงับเที่ยวบิน

กลุ่มควันภูเขาไฟที่เกาะบาหลีทำให้ต้องระงับเที่ยวบินอีกวันหนึ่งเนื่องจากหน่วยงานฉุกเฉินของอินโดนีเซียดำเนินการอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีการปะทุขึ้นอีกครั้ง ผู้คนเกือบ 30,000…