Browsing Tag

ปกป้องสถาบันหลักของชาติ

นายกฯขอคนไทยปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

นายกฯ เตือนสติคนไทยรู้รักสามัคคี มีคุณธรรม-ปกป้องสถาบันหลักของชาติ แนะมีสติตั้งมั่นผลักดันศักยภาพประเทศไทยให้ก้าวหน้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้สถาบันทางสังคม ทั้งครอบครัว สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน…