Browsing Tag

ปนะชุมอาเซียนยุโรปครั้งที่ 12

ประยุทธ์บินประชุมอาเซียนยุโรป 18-19 ที่เบลเยี่ยม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting : ASEM) ครั้งที่ 12 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 18-19…