Browsing Tag

ปภ.

ปภ.ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยแล้ง 10 จังหวัด

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตฯ ภัยแล้ง 10 จังหวัด ประสานจังหวัดแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 10

5จังหวัดยังอ่วมอุบลหนักสุดปภ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ.รายงานยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพล พายุโพดุลและคาจิกิ 5 จังหวัด ระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลพายุโซนร้อน"โพดุล" และ พายุโซนร้อน “คาจิกิ”

ปภ.แจ้ง‼️9 จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปภ. แจ้ง‼️ปัจจุบันยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมอีก9 จังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานตั้งแต่วันที่29 ส.ค.

เหนือ-อีสานระวัง‼️น้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินถล่ม

ปภ. แจ้งเตือน‼️เหนือ อีสาน เฝ้าระวัง‼ น้ำท่วมขัง น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยว่าในระยะ 2 - 3 วันที่ผ่านมา บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักบางพื้นที่