Browsing Tag

ประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทยลาว

นายกฯนำคณะรัฐมนตรีประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีลาว 13-14 ธ.ค.นี้

ไทย–ลาว ประชุมร่วม ครม.ครั้งที่ 3 ลุยพัฒนา 3 ด้านหลักร่วมกัน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี มีกำหนดการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์…