Browsing Tag

ประชุมคณะรัฐมนตรี

บิ๊กตู่สั่งกวดขันวินัยจราจรช่วงสงกรานต์ !

ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำถึงเรื่องการใช้รถและถนนในช่วงเมษายน 2561 โดยเฉพาะขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน…

ครม.งดเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ช่วงสงกรานต์

วันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเตรียมเห็นชอบยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ-พัทยา และหมายเลข 9 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2561…