Browsing Tag

ประชุม

นายกฯประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี- เจ้าพระยา-แม่โขง

นายกฯประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic

นายกฯเป็นประธานเปิดประชุมผบ.ทสส. ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ปี 2562

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ประจำปี 2562 Chiefs of Defense Conference 2019 นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกองกำลังสหรัฐฯ

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเทพฯ ทรงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบรัฐบาล วันนี้ 26 ม.ค. เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…

สมเด็จพระเทพเสด็จทรงเป็นประธานประชุมมูลนิธิชัยพัฒนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้มีจิตศรัทธาน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 14 แปลง ส่วนอีก 1 แปลง มูลนิธิชัยพัฒนา…

สมเด็จพระเทพฯเสด็จเป็นประธานประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย…

นายกฯประชุม75พรรคย้ำเดินหน้ากพ.เลือกตั้งแน่

7 ธันวาคม 2661 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน มีผู้แทนจากแม่น้ำ 5 สาย ประกอบด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, คณะรัฐมนตรี, คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ…

พระองค์ภาเสด็จฯทรงเปิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 เรื่อง “ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา Thai Democracy…

พระเจ้าหลานเธอเสด็จประชุมโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฬาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 5/2561…