Browsing Tag

ประทานกำลังใจ

พระองค์โสมทรงห่วงใยประทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดมาตุ ทรงมีพระดำรัส  "ไม่ทราบตอนนี้ เด็กๆ ยังหาไม่เจอหรอคะ ที่เชียงราย ... ก็ติดตามข่าว เป็นห่วง ก็ขอฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงาน เพราะว่าพระองค์หญิงก็ทราบว่าคงลำบาก…