Browsing Tag

ประทานพระดำรัส

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระดำรัสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงร.9

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ความว่า “อภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระบรมราชสมภพ