Browsing Tag

ประธานเปิด

นายกฯหนุนเอกชนสร้างประชาคมลุ่มน้ำโขง

​ไทยชูบทบาทภาคเอกชน เสริมสร้างความเชื่อมโยงทุกมิติ เพื่ออนาคตร่วมกันของประชาคมลุ่มน้ำโขง วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม ACMECS CEO Forum ภายใต้หัวข้อ…