Browsing Tag

ปราบทุจริตคอรัปชั่น

นายกฯประกาศเดินหน้าป้องกันปราบทุจริตคอรัปชั่น

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอรัปชั่น ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"